Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

 

Seyir Savunma A.Ş

olarak, değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Çevre Yönetim Sistemi ile gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir dünya bırakmanın gerekliliğine inanmaktayız. Bu doğrultu da paydaşlarımızın katılımı, etkili ve sürdürülebilir uygulamalar ile amaçlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz.

Bu amaçlar doğrultusunda;

  • Doğal kaynakların kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek
  • Eko-sisteme saygı göstererek, biyo çeşitliliğin korunmasını sağlamak.
  • Atık yönetimi hiyerarşisini benimseyerek faaliyetlerimiz sonucu atık oluşumunun öncelikle kaynağında önlenmesini, oluşan atıkların mümkünse geri kullanımını, aksi takdirde doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünün veya geri kazanımının sağlamak.
  • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranılmasını sağlamak
  • Acil Durum Risklerini azaltmak.
  • Çevreye olan sorumluluklar konusunda tüm çalışanları ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
  • Çevre Yönetim Sistemi ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza eğitim desteği sağlmak.
  • Önce ve her zaman insan değerlerimiz ile çalışanlarımızı aktif, açık iletişim, sorumluluk ve liderliğe dayalı katılımı sayesinde güvenlik kültürünü geliştirerek sürekli iyileştirmek.

Şirket Yönetimi olarak, sunduğumuz hizmetlerde KALİTE, ÇEVRE konuları ile ilgili tüm standartlara, yasalara, kanun ve yönetmeliklere uymayı, yürütmekte olduğumuz Entegre Yönetim Sistemlerinin uygulanacağını ve etkinliğinin sürekli olarak iyileştirileceğini ve tüm paydaşlarımıza duyuracağımızı TAAHHÜT EDERİZ