İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda;

 

  • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi,uygulamayı ve uygulatmayı,
  • Önce ve her zaman insan değerlerimiz ile çalışanlarımızı aktif,açık iletişim,sorumluluk ve liderliğe dayalı katılımı sayesinde güvenlik kültürünü  geliştirerek sürekli iyileştirmeyi,
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek iş kazalarını ,meslek hastalıklarını önlemek için risk ve fırsat bazlı proaktif yaklaşımımız ile önlemler belirleyip uygulamayı,
  • Kaza ve olayların kök nedenlerini araştırmayı,tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza eğitim desteği sağlamayı,

Şirket Yönetimi olarak, sunduğumuz hizmetlerde KALİTE,İŞ GÜVENLİĞİ konuları ile ilgili tüm standartlara, yasalara, kanun ve yönetmeliklere uymayı, yürütmekte olduğumuz Entegre Yönetim Sistemlerinin uygulanacağını ve etkinliğinin sürekli olarak iyileştirileceğini ve tüm paydaşlarımıza duyuracağımızı TAAHHÜT EDERİZ